Ceník služeb duly v češtině platný od ledna 2021

60minut konzultace 600,- Kč

pohotovost 2 týdny před termínem porodu 2.000,- Kč

doprovod k porodu 5.000,- Kč

cenově výhodný balíček služeb 11.000,- Kč obsahuje: 4 lekce předporodní přípravy (1 lekce trvá 2h.) + pohotovost + porod + poporodní návštěva, neobsahuje dopravu

doprava 8,-Kč/km

 

Price list of doula service in english valid since January 2021

60minutes consultation 800,- Kč

standby on call 2 weeks before birth term 2.000,- Kč

accompany to the labor 7.000,- Kč

service packet 15.000,- Kč contains: 4 lessons of pre-birth course (1 lesson takes 2hours) + standby on call + labor + after-birth visit, transport fee is not included 

transport fee 8,-Kč/km

 

Прайс-лист услуг доули на русском языке действительный с января 2021

60 минут консультация 800,- Kč

дежурство на телефоне 2 недели перед сроком родов 2.000,- Kč

сопровождение к родам 7.000,- Kč

пакет услуг 15.000,- Kč содержает: 4 урока подготовки к родам (1 урок длиться 2 часа) + дежурство на телефоне + сопровождение к родам + послеродовое посещение, не содержает транспорт

транспорт 8,-Kč/km