FB IMG 15197956020725872

NOVĚ 2019 

Doporučení WHO pro péči během porodu pro dosažení pozitivní zkušenosti s porodem zde PDF soubor.                                        

Doporučení WHO v oblasti předporodní péče pro pozitivní zkušenost s těhotenstvím zde:  PDFsoubor.

 

10kroků k optimální porodní péči uvádí IMBCI (The International MotherBaby Childbirth Initiative - www.imbci.org) zde: PDF soubor.

Zkráceně: poskytovatel porodnické péče:

1. Jedná se ženou s úctou a respektem.

2. Zná a využívá odborné poznatky a dovednosti, které podporují fyziologii těhotenství, porodu, kojení a šestinedělí.

3. Informuje matku o přínosech nepřetzržité podpory po celou dobu porodu a umožňuje jí podporu poskytovanou osobami dle jejího výběru.

4. Nabízí rodičce nefarmakologické způsoby úlevy a tišení bolesti, objasňuje jí jejich přínos.

5. Uplatňuje vědecky podložené postupy, které jsou prokazatelně přínosné.

6. Vyhýbá se škodlivým praktikám.

7. Zavádí opatření, která přispívají k dobré zdravotní pohodě a předcházejí ohrožujícím situacím.

8. Zajišťuje přístup k vědecky podložené pohotovostní léčbě.

9. Zajišťuje spektrum možností návazné zdravotní péče o matku a dítě.

10. Snaží se naplňovat 10bodů iniciativy pro podporu úspěšného kojení "Baby-Friendly Hospital Initiative".