Ten je dítětem vnímán jako bezpečný opěrný bod, který neuspokojuje pouze potřebu jídla, spánku a podobně, ale také (a především) potřebu lásky, blízkosti a bezpečí. Tuto potřebu personál kojeneckých ústavů navzdory vší poctivé snaze nemůže naplnit. Pobyt v ústavech vede k citové deprivaci dětí a k nevratným změnám v jejich psychickém vývoji, který často ústí v osobnostní problémy v dalším životě těchto dětí (neschopnost navazování sociálních vztahů, zvýšené sklony ke kriminálnímu jednání atd.)

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10408111009-cesky-zurnal/215562262600004-v-nejlepsim-zajmu-ditete/

Také můžete shlédnout pořad Klíč ze 7.12. na téma "Rané a vývojové trauma"

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096060107-klic/216562221700019/

Pokud chcete podpořit dobrou věc svým podpisem i sdílením, jménem dětí vám děkuji :-)
http://e-petice.cz/petitions/petice-za-omezeni-ustavni-pece-pro-nejmensi-deti.html?country=cz