S Lenkou jsem konzultovala navrhované zásahy zdravotníků pro vyvolání porodu, když jsme dospěli do 41. týdne těhotenství. Nakonec se to i díky Lenčině podpoře obešlo bez nich. Když porod začal, věděla jsem, jak postupovat a v případě nejistoty s Lenkou (uprostřed noci) řešila některé kroky po telefonu. Díky Lenčině přípravě jsem věděla, co během porodu udělat pro jeho zdárný průběh, stejně tak i manžel, který věděl, co se bude dít, věděl, jak mi pomoci a byl mi velkou oporou. Porod byl nakonec nad očekávání rychlý a mě se jako „prvorodičce“ malé výšky i subtilní konstituce bez jediného zásahu podařilo po 4 hodinách od příjmu do porodnice porodit syna. Jsme moc rádi, že jsme Lenku oslovili a že nám byla před porodem i během něj oporou!

Eva