Diskutovali jsme nad porodem koncem pánevním, možnostmi moxování či otočení miminka zevními hmaty, které probíhá za účasti lékaře v porodnici, zapojili jsme cviky, které měly nabídnout miminku možnost otočit se, jen se otočení našemu Kulíškovi nedařilo, neboť měl omotaný pupečník kolem krku a tak jsme došli k závěru, že pro nás bude bezpečnější císařský řez. Lenka s námi strávila náš den D na Bulovce už od samého rána, byla nám obrovskou podporou, vysvětlovala, co se bude dít, naplňovala klidem. Porodní přání nemohla být zcela splněna kvůli situacím, které nejdou předvídat, ale oceňuji velmi to, že se Lenka maximálně snažila...Následně s námi trávila čas na nadstandardním pokoji, kdy jsem musela ležet, až do odpoledne a pomohla společně s tatínkem s přiklládáním Matyáška k prsu, aby se podpořil pozdější bonding a spustila laktace...což byl pro nás obrovsky důležitý moment - být po císaři všichni spolu, napojovat se na sebe, vnímat a být...za což patří Lence obrovský DÍK...zvolili jsme moc dobře a jsme za to vděční.

Klára a Ivan