Cвое решение рожать второго ребенка с дулой я считаю одним из самых правильных и важных в жизни, я верю, что без Ленки они роды не прошли бы так хорошо.

Я была хорошо готова и к первым своим родам, которые произошли в России. Я знала, что и как происходит в плане физиологии, тренировалась дышать, и в принципе первые роды тоже прошли неплохо.

I'm extremely thankful to Lenka for being with me throughout my pregnancy, labour and  postpartum days. I made definitely the right decision by contacting her. My husband also attended the labour and he was very helpful but Lenka gave me much needed female soft care, love and support, in a way like a mom, which was so important to me going through such an intimate process.

Rozhodnutí mít u svého prvního porodu dulu, považuji za jedno z nejlepších. S Lenkou jsme byli v kontaktu s manželem ještě před porodem. Absolvovali jsme její předporodní kurz, který byl nakonec jen pro nás dva, u nás doma J, takže jsme měli dost času a prostoru na naše dotazy.

Наше долгожданное ожидание малыша протекало без особых трудностей за исключением тех, которые создавала моя голова (например, я страшно боялась того, что малыш не перевернётся, он перевернулся только на 35 неделе - во многом благодаря поддержке людей, объяснивших мне важность расслабления и принятия). По всем прогнозам мы должны были родиться в середине августа, но неожиданно, в самом конце 36 недели у меня начались схватки - по началу ложные, но болезненные. Изначально я планировала рожать с русскоязычной доулой - Женей Горловой, она вела лекции для беременных на klumba.cz и очень импонировала мне.

Lenka nás doprovázela při mém prvním porodu, zkontaktovala jsem ji na doporučení Jitky Čejkové. Sešly jsme se osobně měsíc před termínem porodu, probraly jsme jeho průběh i možné úlevové polohy a Lenka odpověděla na dotazy, které jsem měla připraveny, týkající se i péče o kojence. Doporučila také zajímavé knížky, mj. k tzv. bezplenkové komunikační metodě.